Vattenprov

Allt börjar med en vattenanalys! Om vattnet ändrar lukt, smak eller färg är en vattenanalys på sin plats. Livsmedelsverket rekommenderar även regelbundna vattenanalyser minst var tredje år, även om allt verkar normalt med vattnet. 

Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt förespråkar myndigheten provtagning en gång om året. Det är extra viktigt för barnfamiljer att göra provtagningen om små barn ska dricka vattnet, eftersom de är mer känsliga än vuxna för ämnen som bly och nitrit.

När större händelse sker i naturen kan det påverka vattnet i din brunn. Därför kan det vara bra att göra en vattenanalys i samband med till exempel skogsavverkning, skogsbrand och extrem snösmältning. Om du ska köpa en fastighet med egen brunn ska du som köpare se till att vattnet blir analyserat.
vattenanalys

Beställ vattenprov


Huvudkontor
Skeppsbron 67
87130 Härnösand
svar@nordlandvvs.se
Tel: 0611-206 10